Urząd Patentowy rozpocznie procedurę zastrzeżenia znaku towarowego po złożeniu kompletu dokumentów i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Niezbędne dokumenty w przypadku znaków towarowych graficznych to m.in:

  • podanie
  • 1 egzemplarz fotografii lub odbitki znaku towarowego
  • dowód uiszczenia opłaty od zgłoszenia

Podstawowa opłata to, w zależności od typu znaku, 400-450zł za jedną klasę towarową. Procedura będzie znacznie droższa w momencie, kiedy zastrzegamy znak w więcej niż jednej klasie towarowej, wchodzimy w procedurę sprzeciwu lub składamy wniosek o międzynarodową rejestrację znaku.

Pełen cennik opłat można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego