Jeśli jesteś użytkownikiem Thunderbird wykonaj następujące kroki:

Sygnaturki w pliku HTML

  1. Zaloguj się do swojej poczty Thunderbird.

  2. Na górze okna Thunderbird na przeciwko nazwy konta kliknij ikonkę “Ustawienia konta” (eng. Account Settings”) text

  3. W sekcji Sygnaturka (eng.Signature text) zaznacz checkbox “Użuwaj treści z pliku (tekstowego, HTML lub obrazu)” (eng. Attach the signature from a file instead (text, HTML, or image)) obok pustego pola kliknij przycisk “Wybierz”(eng. Choose), przejdź do utworzonego pliku i go zaznacz. text

  4. Jeśli masz kilka kont e-mail, musisz skonfigurować sygnaturki oddzielnie dla każdego konta.

    Sygnaturki tekstowe

    Aby skonfigurować sygnaturkę tekstową, w polu "Sygnaturka" wpisz tekst, który chcesz dołączyć do każdej wysyłanej wiadomości.