Wizytówka nadal pozostaje jedną z lepszych form reklamy. Odpowiednio zaprojektowana i zawierająca potrzebne dane będzie niezastąpionym wsparciem przy słownej prezentacji oferty Twojego przedsiębiorstwa. Druki firmowe takie jak wymieniona wizytówka, czy papier firmowy podnoszą prestiż firmy i wzbudzają zaufanie.

projekt wizytowki

Jakie informacje umieścić na wizytówce?

Jednak aby papier firmowy czy wizytówka spełniały swoją rolę, należy zadbać, aby zawierały odpowiednie dane. Pamiętajmy, że pełnią one rolę informacyjną, nie należy więc przeładowywać ich treścią. Zbyt wiele wiadomości zniechęci i znuży odbiorcę. Jakie więc informacje powinna zawierać wizytówka, a jakie papier firmowy?

Wizytówka powinna zawierać przede wszystkim dane kontaktowe. Ponieważ jej format jest niewielki, wielkość czcionki, a co za tym idzie - ilość tekstu jest mocno ograniczona. Dlatego najlepiej jest, aby zawierała podstawowe dane - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres strony WWW, ewentualnie adres siedziby firmy. Ponieważ wizytówka służy głównie jako nośnik danych kontaktowych, dane takie jakie numer NIP czy Regon nie są konieczne. Dobrym pomysłem jest mocno wyeksponowane logo - w ten sposób na pierwszy rzut oka wiemy, od kogo otrzymaliśmy wizytówkę.

kolorowa wizytówka

Jakie informacje umieścić na papierze firmowym?

Nieco inaczej wygląda kwestia danych na papierze firmowym, ponieważ wszystkie firmy widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane do umieszczania konkretnych danych na oficjalnych pismach. A są to: pełna nazwa firmy, numer NIP, numer KRS, wysokość kapitału zakładowego (spółki: z o.o., akcyjne, komandytowo-akcyjne), oraz kwota jaka została wpłacona do kapitału zakładowego (spółki: akcyjne, komandytowo-akcyjne).

Przygotowując projekt papieru firmowego lub wizytówki nie zapominajmy, że ich głównym zadaniem jest informacja. Projekt powinien przyciągać wzrok i być estetyczny, jednak nie powinien przyćmiewać wartości merytorycznej.

projekt wizytówki gabinetu logopedycznego